Sportfiske

Vad är sportfiske? Svaret beror nog på vem du frågar.
Sportfiske har lika många innebörder som det finns utövare. För dig som inte blivit bekant med sportfiske tidigare så behövs nog en förklaring av skillnaden mellan yrkesfiske och sportfiske. Yrkesfiske är, som det låter, ett fiske som någon har som sin födkrok, d.v.s. att en fiskare måste ha en yrkesfiskelicens. En fritidsfiskare däremot fiskar för sitt höga nöjes skull eller för husbehov men har rätt att sälja sin fångst under förutsättning att det inte sker fiske under yrkesmässiga former. Yrkesfisket lämnas med detta därhän.

Sverige är unikt med sin allemansrätt som ger alla möjlighet att vistas fritt i skog och mark men däremot är det inte tillåtet att fiska i insjöar hur som helst. Du måste alltid fråga markägaren om lov för att få fiska i insjöar men ofta ingår sjöarna i ett sportfiskeområde. Det finns regler för hur du får fiska. Innan du börjar fiska måste du ta reda på hur och vart du får fiska. Fiskekort måste lösas och där du köper fiskekort får du även information om hur fisket får bedrivas och med vilka redskap, hur många redskap och vilken typ av fisk du får fånga och storlek.

Genom att följa de regler som finns hjälper du till att vårda fiskevattnen genom att släppa tillbaka de fiskar som inte har rätt storlek eller är lovlig. Fiskereglerna styr vilka tider då fiske får bedrivas för att skydda fiskarnas lek. De kan även begränsa antalet redskap, vilka redskap som får användas och vilket bete du som sportfiskare får använda. I dag har de flesta fiskevårdsområdena egna hemsidor där du kan läsa allt som gäller för de sjöar som ingår inom ansvarsområdet. Fisketillsyningspersoner sköter fisketillsynen åt uppdragsgivare med enskilt vatten. De har fått utbildning och tillstånd via länsstyrelsen i det län där fisket bedrivs, att kontrollera fisket åt sina uppdragsgivare. Uppdragsgivarna kan vara fiskeklubbar, markägare, fiskevårdsområden etc.

Vanligt insjöfiske skiljer sig från kustfiske och de stora insjöarna men även älv- och fjällfisket har sina egna regler.
Vid kustfiske och de fem stora insjöarna som Vättern, Vänern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön får man fiska med handredskap utan fiskekort men det är fortfarande förenat med regler. Du får fiska med olika typer av handredskap och med lina med max 10 krokar men det är inte tillåtet med trollingfiske från båt. Däremot får du trollingfiska längs hela kustbandet på allmänt vatten. För att vara på den säkra sidan om vad som gäller, kontrollera på websidan ”Svenska fiskeregler” eller vänd dig till länsstyrelsen för mer information. Kom ihåg att det är du, som sportfiskare, som är skyldig att hålla dig informerad om vilka regler som gäller. I dag kan du köpa fiskekort direkt via webben eller via sms.

Att fiska i fjällen är en upplevelse på många plan, naturupplevelsen såväl som njutningen av en nystekt röding. För fiske i fjällvatten måste du kontakta länsstyrelsen då de ansvarar för förvaltning och information. Fiskekort och kartor brukar finnas hos utsedda lokala försäljningsställen. För fiske av lax och havsöring finns information hos Östersjölaxälvar i samverkan.

Vad kan vara mer avslappnande än att titta på ett flöte som guppar på en spegelblank sommarsjö eller pimpla på en vinteris? Lika säkert som att sportfiske är en skön avkoppling, lika osäkert är det att åka hem med fångst.

Olika fiskespön

Beroende på vilken fisk du vill fånga så finns det olika slags fiskespön att välja bland. Om du vill hålla på med spinnfiske som är den vanligaste metoden för fritidsfiskare så krävs ett spinnfiskespö. Det kallas även kastspö. Du behöver inte fiska djupt, men du måste kunna kasta långt. Det kan krävas lite träning för att få in tekniken att kasta. När du kastar vevas linan med draget ut och när den når vattenytan eller botten så börjar du att veva in den igen och förhoppningsvis följer det med en fisk på kroken. Mete och pimpelfiske är också välkända fiskesätt. Det är rofyllda sysselsättningar som hela familjen kan åka på. Ett metspö är den enklaste varianten av fiskespö. Det består egentligen bara själva spöet, linan och en krok. Det finns ingen rulle, däremot kan man sätta på ett flöte som förvarnar om napp genom att det försvinner under ytan när en fisk nappar. Ett pimpelspö fungerar på samma sätt, det har förutom linan endast en pirk, det vill säga ett blänke som ska fånga och locka fisken. Flugfiske är en speciell metod för att fiska. Det är mestadels lax man fiskar vid flugfiske och till detta krävs ett speciellt spö, ett flugfiskespö. Till detta spö har man en rulle men den används mest för att hålla linan upprullad på. Linan är en speciell typ av fiskelina som kallas för flytlina. Om man vill fiska längs kusten är det bra att ha ett långt men mer kraftigt spö än om man fiskar vid en vanlig å, älv eller sjö. Kustfiskarna är större och kräver mer motstånd. Därför finns det speciella kustspön eller havsspön, även om det egentligen fungerar med vanliga kastspön. Även om man fiskar från en båt finns det speciella båtspön. Dessa är kortare än ett kustspö, men kraftiga och bastanta, eftersom man kan fånga ganska stora fiskar från en båt.